Mokyklos taisyklės

VŠĮ Palangos teniso mokyklos „Mano tenisas“ vidaus tvarkos taisyklės:

1. Teniso mokyklą lankantys vaikai vykdo mokyklos vadovo, trenerių reikalavimus.

2. Teniso mokyklą lankantis vaikas turi teisę:

•  dalyvauti teniso mokyklos veikloje;

• naudotis mokyklos sporto baze, įrenginiais, inventoriumi;

• dalyvauti LTS (Lietuvos teniso sajungos) organizuojamose ir kituose varžybose mokyklos vardu.

3. Teniso mokyklą lankantis vaikas privalo:

• sistemingai ir stropiai sportuoti, lavinti gebėjimus

• laikytis teniso mokyklos nuostatų ir vidaus darbo tvarkos taisyklių,

• gerbti pedagogus (trenerius), bendramokslius ir kitus teniso mokyklos darbuotojus,

• tausoti teniso mokyklos turtą, už mokymo įstaigai padarytą materialinę žalą atsakyti įstatymų nustatyta tvarka;

• laikytis sportinio režimo reikalavimų;

• reguliariai tikrintis sveikatą;

•   žinoti ir sąmoningai suvokti sporto varžybų taisykles ir jų laikytis;

•  laikytis garbingos sportinės kovos principų, nevartoti draudžiamų medikamentų ir preparatų (dopingo), narkotikų, alkoholio, rūkalų ir kitų sveikatai kenksmingų medžiagų;

• sėkmingai derinti mokymąsi, sportavimą ir elgesį laisvalaikiu.

Jūs galite paremti viešąją įstaigą (VŠĮ) „Palangos teniso mokykla“, skirdami šiai organizacijai iki 2% Jūsų mokamo fizinių asmenų pajamų mokesčio. Kaip paskirti 2% paramą?
Lietuvos teniso sąjunga